X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 آذر 1395
چاپ کتاب "سیگار قاتل کاغذی "

  چاپ کتاب "سیگار قاتل کاغذی "

امتیاز: Article Rating

 

این کتاب توسط دکتر فتح اله محمدیان روانشناس مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی در پنج فصل و در آذر ماه سال جاری تاًلیف گردیده است و میتوان در زمینه پیشگیری از مصرف سیگار و افزایش آگاهی اقشار مختلف جامعه نسبت به این ماده مخدر نقش مهمی داشته باشد ضمنا" کتاب مذکور با تاًیید شورای مرکز و شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایلام به چاپ رسیده است.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • چاپ کتاب "سیگار قاتل کاغذی "
ثبت امتیاز