X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 17 آبان 1395

  برگزاری شورای پژوهشی و کمیته مالی مرکز

امتیاز: Article Rating
چهارمین جلسه شورای پژوهشی و دومین جلسه  کمیته در سال 1395 با حضور اعضای شورای مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در تاریخ: 95/8/16در ساعت 11:30  در معاونت غذا و دارو  برگزار شد.  
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز