17

برگزاری شورای پژوهشی و کمیته مالی مرکز

چهارمین جلسه شورای پژوهشی و دومین جلسه  کمیته در سال 1395 با حضور اعضای شورای مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در تاریخ: 95/8/16در ساعت 11:30  در معاونت غذا و دارو  برگزار شد.  
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (149)
کد خبر: 11620
جستجو