X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 آبان 1395
بازدید رئیس اداره سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت از مرکز تحقیقات

  بازدید رئیس اداره سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت از مرکز تحقیقات

امتیاز: Article Rating

در پی سفر رئیس اداره سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر احمد حاجبی به استان ایلام در تاریخ 95/8/15 ، ایشان و هیئت همراه  از مرکز تحقیقات آسیب های اجتماعی – روانی بازدید نمودند. در این جلسه یک ساعته مدیر مرکز جناب آقای مهندس غلامی پریزاد ضمن ارایه گزارشی از روند طرح های تحقیقاتی به اولویت ها و برنامه های مرکز اشاره کردند. در این جلسه همچنین دکتر محمدیان نتایج طرح های اخیر انجام شده و در حال اجرا در زمینه بررسی سلامت روان استان ایلام و وضعیت آسیب های اجتماعی - روانی ارایه کردند. رئیس اداره سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت ضمن بررسی روند جاری و عملکرد مرکز درباره چشم انداز مرکز با اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرکز بحث و تبادل نظر کردند. در پایان دکتر حاجبی خواستار مشارکت بیشتر مراکز تحقیقاتی در ارزشیابی برنامه های جاری وزارت بهداشت و استفاده از نتایج تحقیقات به منظور بهبود روند جاری شدند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید رئیس اداره سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت از مرکز تحقیقات
ثبت امتیاز