X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 مهر 1395

  برگزاری سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز

امتیاز: Article Rating
سومین جلسه شورای پژوهشی در سال 1395 با حضور اعضای شورای مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در تاریخ: 95/7/14در ساعت 11:30  در معاونت غذا و دارو  برگزار شد.  
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز