طراحی سایت
14

افتتاحیه طرح رایگان کشوری سلامت روان کودکان نوجوانان شهر ایلام

افتتاحیه طرح رایگان کشوری سلامت روان کودکان نوجوانان شهر ایلام

 

افتتاحیه طرح کشوری سلامت روان کودکان نوجوانان شهر ایلام در تاریخ  95.7.14: ساعت  9: صبح در محل مرکز آسیب های روانی اجتماعی ایلام با حضور رئیس محترم دانشگاه دکتر علی دل پیشه، مدیر محترم پژوهش دکتر کورش سایه میری، مسئول طرح در استان ایلام دکتر محمدیان، کارشناسان مرکز و پرسشگران طرح برگزار گردید. در ابتدای مراسم دکتر محمدیان ضمن خوش آمدگویی به رئیس دانشگاه و حاضرین گزارشی از روند اجرای طرح را ارایه دادند و در ادامه دکتر دل پیشه بر اهمیت و جایگاه انجام مطلوب طرح های کشوری تاکید کردند و راهنمودهای درباره هرچه بهتر برگزار شدن طرح ارایه دادند. دکتر سایه میری مدیر پژوهش دانشگاه از مجریان و پرسشگران طرح تقدیر کردند و مطالبی را درباره کیفی سازی جمع آوری داده های طرح های تحقیقاتی ایراد فرمودند. در پایان مراسم هدایای تهیه شده  توسط رئیس دانشگاه به پرسشگران اهدا و رسما آغاز طرح در استان ایلام کلید خورد.

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (435)
کد خبر: 11286
  • افتتاحیه طرح رایگان کشوری سلامت روان کودکان نوجوانان شهر ایلام
  • افتتاحیه طرح رایگان کشوری سلامت روان کودکان نوجوانان شهر ایلام
  • افتتاحیه طرح رایگان کشوری سلامت روان کودکان نوجوانان شهر ایلام
  • افتتاحیه طرح رایگان کشوری سلامت روان کودکان نوجوانان شهر ایلام
جستجو