X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 شهریور 1395

  پذیرش چهار مقاله اعضا هیئت علمی و کارکنان مرکز تحقیقات در کنگره بین المللی دانش اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

امتیاز: Article Rating

این مقالات توسط دکتر فتح اله محمدیان ، دکتر مریم باقری ، آقای یوسف ویسانی تهیه که پس از مراحل داوری در کنگره بین المللی دانش اعتیاد که از تاریخ 24 لغایت 26 شهریور ماه سالجاری دانشگاه تهران برگزار گردید پس از پذیرش ،ارائه گردیدند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز