X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 06 شهریور 1395

  سومین جلسه تدوین پروپوزال مداخله در ارتقا ء سلامت روان در شهرستان ایلام و ایوان

امتیاز: Article Rating
سومین جلسه تدوین پروپوزال تحت عنوان : مداخله در ارتقا ء سلامت روان در شهرستان ایلام و ایوان در مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی با حضور اعضا در تاریخ 95/4/30 ساعت 11  برگزار شد و در این جلسه در مورد  اهداف پروپوزال بحث و تبادل نظرصورت گرفت .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز