X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 29 تیر 1395

  دومین جلسه تدوین پروپوزال مداخله در ارتقا ء سلامت روان در شهرستان ایلام و ایوان

امتیاز: Article Rating

دومین جلسه تدوین پروپوزال تحت عنوان : مداخله در ارتقا ء سلامت روان در شهرستان ایلام و ایوان در مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی با حضور اعضا در تاریخ 95/4/29 ساعت 11  برگزار شد و در این جلسه در مورد تدوین اهداف پروپوزال بحث و تبادل نظرصورت گرفت و اهداف پیش نویس که توسط خانم دکتر غضنفری و خانم دکتر خسروی فر تنظیم شده بود در اختیار اعضا قرار گرفت تا در جلسه آتی اهداف پروپوزال مشخص گردد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز