X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 29 تیر 1395
دفاع از پایان نامه خانم اشرف دیرکوند مقدم

  دفاع از پایان نامه خانم اشرف دیرکوند مقدم

امتیاز: Article Rating

اولین دانشجوی دوره دکترای تخصصی پژوهشی استان ایلام سرکار خانم دکتر اشرف دیرکوند مقدم از دانشگاه علوم پزشکی  ایلام ،مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی در تاریخ: 95/4/27 دفاع از پایان نامه خود را تحت عنوان: "کیفیت زندگی دوران یائسگی در زنان نابارور ، طراحی و روانسنجی یک ابزار" با حضور متخصصین و مدیران برخی از سازمان های دولتی در مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی به انجام رساندند.در این پایان نامه جناب آقای دکتر علی دل پیشه به عنوان استاد راهنما ، جناب آقای دکتر علی منتظری از اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی کشور به عنوان استاد مشاورعلمی و جناب آقای دکتر کوروش سایه میری به عنوان استاد مشاور آماری در طول مدت بیش از چهار سال فرآیند انجام این پایان نامه را برعهده داشتند. داوران داخلی این پایان نامه سرکار خانم دکتر زینب غضنفری دانشیار گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت و جناب آقای دکتر مصیب مظفری استادیار گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بودند و داوران خارج از دانشگاه این پایان نامه ، جناب آقای دکتر جهانشاه محمدزاده، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه ایلام و جناب آقای دکترنادراسماعیل نسب استاد تمام گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند. در خاتمه بارای اساتید راهنما و مشاور و داوران داخل و خارج دانشگاه  و هم چنین نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه جناب آقای دکتر جهانگیر عبدی دانشیار گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه دانشجوی دوره دکترای تخصصی پژوهشی با نمره بسیار عالی ( 19/75) موفق به اخذ مدرک دکترای تخصصی پژوهشی گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دفاع از پایان نامه خانم اشرف دیرکوند مقدم
ثبت امتیاز