X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 09 خرداد 1395

  برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی و اولین جلسه کمیته مالی

امتیاز: Article Rating

دومین جلسه شورای پژوهشی و اولین جلسه کمیته مالی در سال 1395 با حضور اعضای شورای مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در تاریخ: 95/3/5در ساعت 11:30 برگزار شد.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز