طراحی سایت

توجه

   ​​​​​​​​​​​​​​​​

افیلیشن مرکز ( آدرس مرکز ) جهت درج در مقالات

Psychosocial Injuries Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, IR Iran

مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

   

 

 

 

 


اخبار

برگزاری کارگاه (ﺳﻪشنبه, 20 آذر,1397)
به مناسبت هفته پژوهش کارگاه مشترک بین معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی، تحت عنوان "کارگاه مدیریت خشم" جهت مسئولین واحد های سلامت جوانان  و مدارس ، بهداشت روان و آموزشگاه  بهورزی  مراکز بهداشتی در سطح استان و همچنین مربیان بهداشت آموزش و پرورش در مورخ 18/9/1397 در محل مرکز بهد...

برگزاری دومین شورا مالی (یکشنبه, 18 آذر,1397)
دومین جلسه شورا مالی با حضور اعضا در تاریخ 97.9.17 در محل معاونت پژوهشی مرکز برگزار گردید. در این جلسه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و مطابق دستورالعمل مالی طرح های پژوهشی هزینه ها تصویب شد.

برگزاری جلسه تفاهم نامه پژوهشی با سازمان پزشکی قانونی استان (شنبه, 19 آبان,1397)
برگزاری جلسه تفاهم نامه پژوهشی بین سازمان پزشکی قانونی استان و معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی؛ مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی این جلسه در مورخه 19/08/97 در محل مرکز تحقیقات آسیب های روانی و اجتماعی با حضور مدیر کل پزشکی قانونی استان و هیات همراه، معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه، مدیر پژوهش دانشگاه و ...

برگزاری سومین شورا پژوهشی مرکز در سال 97 (شنبه, 19 آبان,1397)
سومین جلسه شورا پژوهشی در تاریخ 97.8.7با حضور اعضا شورا پژوهشی درمحل اتاق معاون پژوهشی مرکز برگزار شد. در این جلسه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت وتصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردید .

برگزاری جلسه نیازسنجی مرکز (یکشنبه, 01 مهر,1397)
جلسه نیاز سنجی با حضور دکتر محمدیان معاون پژوهشی و اعضا مرکز در تاریخ 97.6.31برگزار شد و نیاز های آموزشی با پیشنهاد اعضا به بحث و تبادل نظر گذاشته شد، سپس الویت های آموزشی جهت ارائه به معاونت محترم توسعه تعیین گردید.
(ادامه اخبار)
پیوندها
جستجو
پیوند های مفید

 


 

 

 

 
 
 

 

قابل توجه پژوهشگران

 

کلیه طرحهای تحقیقاتی بایستی از طریق سامانه سمات (سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ) به این مرکز ارسال شود .

لذا پژوهشگران محترم پس از مراجعه به سایت دانشگاه (www.medilam.ac.ir) و ثبت نام در سامانه نسبت به ارسال پروپوزال خود به آدرس مرکز تحقیقات آسیب های روانی - اجتماعی اقدام نمایند.

​مقاله به همراه تکمیل  فرم پیام برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور درسایت مرکز به آدرس  pirc.medilam.ac.ir ارسال نمایید